I Konkurs Śpiewaków Ludowych "Góralskie Śpiywanie" | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

I Konkurs Śpiewaków Ludowych "Góralskie Śpiywanie"

Termin
18 marca – 21 kwietnia 2021

W konkursie mogą wziąć udział grupy śpiewacze, śpiewacy soliści oraz mistrzowie z uczniami z terenu POWIATU NOWOTARSKIEGO obejmującego Gminy: Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary oraz Miasta: Nowy Targ, Szczawnica, Rabka-Zdrój.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat za wyjątkiem kategorii mistrza i ucznia Grupa śpiewacza może liczyć maksymalnie 6 osób.

Śpiewacy występują w konkursie bez towarzyszenia instrumentów.

Czas występu do 8 minut.

Film wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do siedziby organizatora na elektronicznym nośniku danych - DVD, pendrive, na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu  34-400 Nowy Targ  ul. Jana Kazimierza 20 do  20 KWIETNIA 2021r.

Spośród laureatów konkursu powiatowego Komisja Artystyczna dokona rekomendacji na przegląd regionalny.

Uzyskanie rekomendacji Komisji Artystycznej na poziomie regionalnym umożliwi Wykonawcy/Wykonawcom/ reprezentowanie Małopolski na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w roku bieżącym.

Regulamin, karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie:

pck.nowotarski.org.pl